Loïc: "Mijn stage bij Lambert Engineering"

Mijn naam is Loïc Van Quickenborne. Als laatstejaarsstudent industrieel ingenieur bouwkunde was ik op zoek naar een bedrijf waar ik in de zomervakantie van 2016 stage kon lopen. Tijdens één van onze lessen bouwmanagement vorig jaar, kwam Piet praten als gastspreker. Tijdens dit gastcollege gaf hij een woordje uitleg over de voor-en nadelen die je als jong zelfstandige kan ondervinden. Na zijn gastcollege liet Piet weten dat hij nog op zoek was naar een stagiair, waarop ik met hem contact opgenomen heb. Na een ontmoeting in de oude gebouwen van LikeBirds, was het beslist: Ik ging een maand lang stage doen bij Lambert Engineering!

Mijn eerste week bij Lambert Engineering was enorm aanpassen. Het overbrengen van de theorie uit de lessen naar de praktijk bleek niet altijd even simpel. Ik leerde de werkwijze van Lambert Engineering kennen door eerst enkele kleine renovaties uit te rekenen. Tijdens dit leerproces was Piet nooit veraf om mij bij staan als ik een vraag of bedenking had. Dit was voor mij een enorme hulp.

Naar gelang mijn stage vorderde kreeg ik grotere projecten voorgeschoteld en werden mijn dagen gevarieerder. Zo kon ik af en toe een werfvergadering meevolgen, liep ik mee bij een stabiliteitscontrole op de werf of gingen we eens werken in één van de co-workingkantoren waar Piet regelmatig komt. Dit alles wekte mijn interesse in het werkproces van de stabiliteitsingenieur meer een meer.

Werfbezoek in Loppem

Werfbezoek in Loppem

Het werkproces van Lambert Engineering begint bij het nauwkeurig bestuderen van de plannen, al dan niet in combinatie met een werfbezoek. Hierbij wordt gekeken welke elementen berekend moeten worden en hoe deze op een zo efficiënt mogelijke manier bepaald kunnen worden. Door middel van Structural Value Engineering worden verschillende scenario’s in detail uitgerekend om een optimale structuur te bekomen. Hierbij wordt geprobeerd om zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de architect én de uitvoeringskosten tot een minimum te reduceren.

Het grootste project waar ik tijdens mijn stage aan heb meegewerkt, was ongetwijfeld de nieuwbouw in Merelbeke. Hier werd ik onder andere ingeschakeld om de wapeningsplannen te tekenen en de fundering mee uit te rekenen. Een intensief en complex proces waar ik enorm veel van heb bijgeleerd. Naast het tekenen van de plannen was het ook belangrijk om de structuur ‘in zijn geheel’ te berekenen met behulp van software. Daarom werd ik ingezet om het volledige gebouw te tekenen in Scia Engineer, een handig rekenprogramma. Ik had op school al met Scia leren werken, maar had nog nooit gewerkt aan een project van deze grootte; Dit zorgde ervoor dat ik het programma op een volledig andere manier heb leren kennen en er op een efficiëntere manier mee heb leren werken.

Model van loods Merelbeke in Scia Engineer

Model van loods Merelbeke in Scia Engineer

Mijn maand stage bij Lambert Engineering was naar mijn gevoel voorbijgevlogen. Door de grote afwisseling in zowel projecten, werklocaties als activiteiten, bleef mijn stage zeer interessant en leerrijk. Elke dag ontdekte ik terug nieuwe zaken of leerde ik iets bij. Over het algemeen heb ik mijn stage dus ervaren als een positieve ervaring met een mooi einde. Na mijn stage heeft Piet namelijk beslist om mij aan te nemen als werkstudent voor 2 dagen per week. Ondertussen werk ik nu al 3 maand bij Lambert Engineering en ik heb hier nog geen moment spijt van gehad.

aangenomen als werkstudent bij Lambert Engineering

aangenomen als werkstudent bij Lambert Engineering