Frede: "Mijn stage bij Lambert Engineering"

Mijn stage bij Lambert Engineering... Een leerrijke en verruimende ervaring. 

Gedurende de zomer van 2016 heb ik een maand lang meegedraaid met Lambert Engineering in het bedrijfsleven van een stabiliteitsingenieur. Nog nooit heb ik in zo'n korte periode zoveel bijgeleerd. Ik ben tijdens deze stage in contact gekomen met de verschillende aspecten van het leven als ingenieur maar ook van het leven als zelfstandige. 

Frede ten Vergert

Frede ten Vergert

Bij de aanvang van mijn stage werden aan mij kleine renovatieprojecten toevertrouwd om de basis te leren van de lastendaling en de planopmaak. Aan de hand van deze projecten heb ik geleerd om de meest voorkomende constructie-elementen uit te rekenen zoals balken, kolommen, wanden, vloeren enz... . Bij zowel de lastendaling als de planopmaak gaat Piet zeer grondig te werk. Steeds wordt gezocht naar een meer correcte en meer efficiënte manier om de nodige berekeningen uit te voeren. Als student is het zeer interessant om de Eurocode's toe te passen in de praktijk. Als gevolg van deze Eurocode's wordt steeds een betrouwbaar resultaat verkregen. Vervolgens wordt nagedacht over de meest economische manier om dit resultaat om te zetten in realiteit. Dit principe noemen we Structural Value Engineering en wordt consequent toegepast bij alle projecten. 

Parallel aan de theoretische kant werd ik als stagiair ook voorgesteld aan de praktische kant. Dit gebeurde onder de vorm van diverse werfbezoeken. Een voorbeeld hiervan is een renovatieproject van een boerderij in Drongen. Alvorens de berekeningen aan te vangen, werd een inschatting gemaakt van de huidige toestand van de constructie en de materialen. Dit is zeer belangrijk om tot een goede dimensionering te komen rekening houdend met het principe van Structural Value Engineering. In onderstaande afbeelding is de bestaande toestand van de boerderij zichtbaar. Op de werf werd vastgesteld dat het grootste deel van de spanten nog een goede kwaliteit heeft, maar dat enkele delen van het metselwerk toch aan vernieuwing toe zijn. Op basis van deze informatie werden de verdere berekeningen gemaakt.

boerderij Drongen, spantendak

boerderij Drongen, spantendak

De werfbezoeken hebben mij geleerd om beter na te denken over de praktische uitvoering wanneer de plannen zijn opgemaakt en de vereiste berekeningen zijn afgerond. Zo is bijvoorbeeld het uitgerekende profiel niet de meeste geschikte oplossing voor een bepaalde situatie of is het soms goedkoper om twee kleinere doorsnedes te voorzien in plaats van één grote. Bovendien doen er zich op werfbezoeken vaak onverwachte problemen voor. Dit stimuleert het probleemoplossend denken. Deze dingen kan je alleen maar leren in het werkveld. 

Naarmate de stage vorderde werd ik ondergedompeld in een groot nieuwbouwproject waaruit ik enorm veel geleerd heb. Het gaat om een bedrijfsgebouw te Merelbeke ontworpen door tube architecten. In dit project heb ik kennis gemaakt met de berekeningen van andere constructie-elementen zoals paalkoppen, de funderingsplaat, kelderwanden enz. Ook deze berekeningen waren steeds gebaseerd op de van toepassing zijnde Eurocode's. Bovendien werd mij gevraagd om het gehele ontwerp uit te tekenen in het tekenprogramma Revit Architecture. Dit gaf mij de kans om het programma beter te leren kennen en er vlotter mee te kunnen werken. Zoals ik al zei, het was een enorm gevarieerde stage. Elke dag zat vol nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en interessante ontmoetingen.

Revit-model, bedrijfsgebouw Merelbeke

Revit-model, bedrijfsgebouw Merelbeke

Zowel van de kleine als de grote projecten heb ik bij Lambert Engineering geleerd om de wapening te berekenen en de wapeningsplannen op te stellen. Hieruit ben ik als student ook veel te weten gekomen over de meest courant gebruikte diameters, afmetingen en uitvoeringstechnieken op de werf. Dit kan een grote invloed hebben op wat je voorziet in het ontwerp. Ook het opstellen van de wapeningsplannen gaf mij de uitdaging om een correct, ordelijk en professioneel plan op te stellen terwijl ik mijn vaardigheden met AutoCAD Architecture onderhield. 

Ik ben er van overtuigd dat ik nergens anders meer had kunnen bijleren dan bij Lambert Engineering. Door de 1-op-1 samenwerking met Piet werd ik betrokken bij alle lopende projecten en bij alle aspecten ervan. Dit maakte deze 4 weken tot een productieve en unieke ervaring. Maar er is ook een niet-wetenschappelijke zijde aan mijn stageperiode. Naast de ingenieursgerelateerde projecten hebben we deelgenomen aan allerlei boeiende activiteiten.

Het culturele gedeelte van deze stage werd geïntroduceerd door een bezoek aan de eindejaarstentoonstelling van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Voor mij persoonlijk is het een grote meerwaarde om de wetenschappelijke kant gekoppeld te zien aan de architecturale kant van het bouwen. 

eindejaarstentoonstelling Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

eindejaarstentoonstelling Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

 

Als jonge onderneming neemt Lambert Engineering ook deel aan een wedstrijd voor de bouw van een spaghettitoren. Aan het ontwerp zijn enkele randvoorwaarden vastgelegd in verband met de afmetingen. De constructie wordt belast met een gewicht bovenaan en vervolgens wordt de gehele toren met belasting volgens een bepaalde frequentie zijdelings heen-en-weer bewogen. In het kader van deze wedstrijd hebben we samengewerkt voor de bouw van een nieuw model en tenslotte ook dit model getest op sterkte en stabiliteit. Later werden de resultaten nog verder geanalyseerd. Als aanvulling hierop heb ik tijdens de stage ook onderzoek gedaan naar tensegrity structures en hiervan een model gemaakt. Dit gaf de stage ook een innovatieve en creatieve kant. 

En tenslotte een zeker niet onbelangrijk aspect, het sociale. Door het werken in verschillende co-working spaces rondom Gent werd ik bijna dagelijks in contact gebracht met zeer inspirerende jonge ondernemers die op mij ongetwijfeld een blijvende indruk hebben achtergelaten. Dit sociale aspect werd extra in de verf gezet bij een evenement "Energy in the City" waarbij een samenwerking plaats vond tussen internationale studenten en startende ondernemingen. Het is mij hier bijgebleven dat het als zelfstandige belangrijk is om contacten te ontwikkelen en te onderhouden en bovendien dat er altijd iets te leren is uit een nieuwe ontmoeting.

Ik heb in de afgelopen maand heel veel geleerd op veel verschillende aspecten. Ik heb kennis gemaakt met het bedrijfsleven als stabiliteitsingenieur en als zelfstandige. Ik ben een hoop nieuwe vaardigheden en boeiende ervaringen rijker na deze stage. Kortom, het was een stageperiode om niet snel te vergeten.