Verslag van Louis' stage

In de maand augustus 2019, na het bouwverlof, begon mijn maand stage bij Lambert Engineering waarbij ik de kans kreeg om inzicht te verwerven in het bedrijfsleven van een stabiliteitsingenieur. Een maand ging voorbij waarvan ik verbaasd was hoeveel men op een korte periode kan bijleren. Naast de opgelopen kennis omtrent stabiliteit, leerde ik het proces van projecten kennen en wat hierbij allemaal bij komt kijken.

In het begin van de stage leerde ik bij over de visies van Lambert Engineering. Het grondig en efficiënt analyseren van de stabiliteit waarbij gebruik gemaakt wordt van hedendaagse programma’s en automatiseringen. Hierdoor wordt het mogelijk om aanpassingen, die achteraf nog gemaakt worden, efficiënt te kunnen analyseren met een kostenbeperking als gevolg.

Bij de start van de stage werd mij direct rondgeleid in het gebruik van programma’s zoals Rhino en Grasshoper en hoe deze toegepast worden in de stabiliteitstudie. Het was zeker aanpassen in het begin, maar eens men inzicht kreeg in de werking ervan ging alles veel vlotter.  Er was steeds tijd en ruimte om onduidelijkheden verklaard te krijgen. Dit in combinatie met een gezonde portie zelfstandig werken, zorgde voor een van de leerrijkste maanden die ik heb meegemaakt. Aan de hand van een kleinschalig renovatieproject werd ik bekent met de werking van Rhino en de onderliggende automatisering binnenin Grasshopper.  Eens elementen getekend waren in Rhino, werden deze via Grasshopper naar Excel gestuurd om deze dan verder te dimensioneren.  Er werd mij de opdracht gegeven om via Visual Basics de draaglogica van verschillende draagelementen, die elkaar kruisen, te programmeren.  Hierdoor werd ik geconfronteerd met de logica van een lastendaling in samenhang met programmeren. Deze macro werd een aanvulling aan een reeks reeds aanwezige automatiseringen binnenin Excel. Nadien werd mij een nieuw project aangewezen waar de stabiliteit van een nieuwbouw woning bepaald moest worden. De te verwachten draagelelementen werden aangeduid, dit ging vlotter in vergelijking met het renovatieproject. De spanten werden berekend aan de hand van Scia, een programma waar we in school reeds in aanraking kwamen, maar waar nu meer in detail bekeken werd.

Afdekplan in Rhino, renovatieproject Sint-Amandsberg

Afdekplan in Rhino, renovatieproject Sint-Amandsberg

Doorheen de stage kreeg ik de mogelijkheid om een werfvergadering mee te volgen. Dit samen met een rondleiding van de werf met uitleg over de huidige struikelblokken en reeds uitgevoerde werken. Door deze werfvergadering kreeg ik een beter beeld van wat er achter de schermen van een project afspeelt en wie hier allemaal aan meewerkt. Verder stonden er enkele bezoeken bij klanten op de agenda, waarbij samen met de architect werd gekeken hoe en waar de stabiliteit van de projecten gerealiseerd zouden worden. Bij elk van de bezoeken was er een zeer gastvrije sfeer waar een goede combinatie van professionaliteit en spontaniteit aanwezig was.

Werf supermarkt spar te Kalken

Werf supermarkt spar te Kalken

Tijdens de 4 weken was ik getuige van een enorme leerervaring, waar men uit de toegewezen opdrachten  veel voldoening kreeg. Eens men de draad te pakken had, ging alles vlotter en was er de mogelijkheid steeds nieuwe informatie te verwerven.  Dit allemaal resulteerde in een groter wordende interesse binnen de bouwkunde.