Om nutteloze kosten bij de ruwbouw tegen te gaan gebruik ik Structural Value Engineering om structuren te optimaliseren.
— Piet Lambert - Stabiliteitsingenieur

Een bouwheer verwacht dat zijn bouwproject aan alle wensen voldoet, zowel qua ontwerp, budget als timing.

Dat vereist een nauwgezette samenwerking tussen bouwheer, architect, aannemer én ingenieur.

Het is in ieders belang dat alle spelers zo vroeg mogelijk bij het project betrokken worden, om een optimaal resultaat te bereiken tegen een zo laag mogelijke prijs.   

 

STRUCTURAL VALUE ENGINEERING

sve DIAGRAMMEN Structural Value Engineering

 Piet Lambert legt zich als stabiliteitsingenieur toe op Structural Value Engineering. Het houdt in dat reeds in de ontwerpfase verschillende structuurscenario’s worden berekend, die nauwkeurig worden geanalyseerd. De stabiliteitsstudie is uitgebreider, kwaliteitsvoller (specifieke berekentechnieken en software) en gericht op kostreductie. Het beste scenario, zowel wat de structuur als het kostenplaatje betreft, wordt uiteindelijk in de plannen geïmplementeerd.

 

Een SVE-stabiliteitsstudie in de beginfase van het project, garandeert lagere kosten in de ruwbouwfase. Geen lastminute-aanpassingen meer die bijkomende kosten met zich meebrengen. De kost van de grondige stabiliteitsstudie wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd. Er is sprake van een return on investment van 100%!

 

Structural Value Engineering zorgt op die manier voor een optimale, stabiele structuur tegen een voordelige prijs op lange termijn, waardoor budget vrijkomt voor (architecturale) waardecreatie of value.  

 

Om geldverspilling tegen te gaan zorgen we via Structural Value Engineering voor de optimale structuur van uw gebouw.

Structural Value Engineering is een combinatie van 3 disciplines.