Scriptieprijs Structural Value Engineering

Lambert Engineering legt zich als ingenieursbureau stabiliteit toe op Structural Value Engineering 

(SVE). Dit is het verminderen van de uitvoeringskost van een bouwproject door een op kostreductie 

gerichte stabiliteitsstudie in de ontwerpfase. Lambert Engineering wil de toepassing van de principes 

van Structural Value Engineering stimuleren, zeker bij de nieuwe generatie bouwkundigen, en 

lanceert daarom de:

‘Scriptieprijs Structural Value Engineering’

De wedstrijd staat open voor elk werk dat handelt over kostenverlaging in de bouwsector, en meer 

bepaald de reductie van de uitvoeringskost en de gevolgen daarvan. De winnaar van de ‘Scriptieprijs 

Structural Value Engineering’ wint 250 euro. 

De werken zullen beoordeeld worden door een vierkoppige jury, bestaande uit:

- ing. Piet Lambert (Lambert Engineering), Voorzitter

- jury nog samen te stellen

REGLEMENT

Artikel 1

De ‘Scriptieprijs Structural Value Engineering’ staat open voor elk werk dat handelt over 

kostenverlaging in de bouwsector, en meer bepaald de reductie van de uitvoeringskost en de 

gevolgen daarvan.

Artikel 2

Deelname staat open voor elke student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Kunnen niet deelnemen: bloed- en aanverwanten van de juryleden. 

Een gezamenlijk werk door verschillende auteurs is toegelaten, op voorwaarde dat elk van de 

coauteurs hier formeel mee akkoord gaat. 

Artikel 3

Enkel werken geschreven in het Nederlands of Engels komen in aanmerking voor de prijs. 

Artikel 4

De indiening van het werk gebeurt digitaal, op het e-mailadres van de voorzitter 

(piet@lambertengineering.be). 

De scriptie moet uiterlijk op 1 juni 2016 worden ingediend. De indiening wordt per e-mail bevestigd 

aan de deelnemer.

Artikel 5

De prijs zal worden uitgereikt op 1 juli 2016. De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt 250 euro. 

Artikel 6

De organisator, Lambert Engineering, heeft het recht om de ingezonden scripties te gebruiken voor 

publicaties met vermelding van de bron.

De inzender vrijwaart Lambert Engineering voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 

auteursrechten.

Artikel 7

De jury heeft het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken. Deze beslissing hoeft niet te worden 

gemotiveerd.

Lambert Engineering behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren indien 

de omstandigheden dit vereisen. Lambert Engineering kan in dit geval niet aansprakelijk worden 

gesteld.

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 

Artikel 9

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt aanvaarding van dit reglement.

Stagiair gezocht

Volg jij een ingenieursopleiding of opleiding bouwkunde en ben je op zoek naar een uitdagende 

stageplaats? Ingenieursbureau Lambert Engineering heeft een stageplaats beschikbaar voor 

studenten die zich willen bekwamen in Structural Value Engineering. 

Wie zijn wij? 

Lambert Engineering legt zich als ingenieursbureau stabiliteit toe op Structural Value Engineering. 

Het houdt in dat reeds in de ontwerpfase verschillende structuurscenario’s worden berekend, die 

nauwkeurig worden geanalyseerd (value engineering). De stabiliteitsstudie is uitgebreider, 

gedetailleerder (specifieke berekentechnieken en software) en gericht op kostreductie (structural 

engineering en cost estimation). Het beste scenario, zowel wat de structuur als het kostenplaatje 

betreft, wordt uiteindelijk in de plannen geïmplementeerd.

Structural Value Engineering zorgt op die manier voor een optimale, veilige structuur tegen een 

voordelige prijs op lange termijn, waardoor budget vrijkomt voor (architecturale) waardecreatie of 

value. 

Meer informatie op www.lambertengineering.be.

Stage

Als stagiair(e) draai je mee in de dagelijkse werking van het bureau. Je voert onder begeleiding 

stabiliteitsstudies uit, tekent plannen uit, gaat mee op werfbezoeken … De projecten gaan van 

renovaties tot nieuwbouwkantoren.

Profiel

 Stageplaats voor (laatstejaars)studenten die één van volgende opleidingen volgen:

 Industrieel ingenieur

 Burgerlijk ingenieur

 Ingenieur-architect

 Bacheloropleiding bouwkunde

 Je onderschrijft de waarden van Lambert Engineering en de principes van Structural Value 

Engineering, met name het verminderen van de uitvoeringskost door een op kostreductie 

gerichte stabiliteitsstudie in de ontwerpfase.

 Je kan werken met de volgende software: Microsoft Office, 

 Je beheerst het Nederlands uitstekend

 Je bent accuraat, in staat om zelfstandig te werken en gedraagt je professioneel naar klanten 

toe.

Aanbod

Wij bieden je een uitdagende stage binnen een jong, groeiend bedrijf die je alle ruimte geeft om 

kennis te maken met het beroep van stabiliteitsingenieur. De duur, periode en modaliteiten van de 

stage worden in onderling overleg bepaald. 

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief, waaruit je opleiding en interesse blijkt, naar piet@lambertengineering.be. 

Een eindwerk of bachelorproef die je affiniteit met Structural Value Engineering aantoont, is een 

pluspunt.